Envia'ns un email

Metodología

Basem la nostra actuació en:
 • L’experimentació activa dels nens i nenes.
 • El respecte al ritme evolutiu de cada infant. Veiem al nen i nena com un “tot individual”, i sota aquest prisma de la individualitat contemplem els aspectes d’organització del centre i del treball educatiu.
 • L’observació continuada dels nens i nenes.
 • L’autoiniciativa dels infants en l’activitat i la recerca d’una participació no passiva dels nens i nenes.
 • El joc com a potenciador efectiu del desenvolupament integral de l’infant. El rebuig de la coacció com a mètode habitual de treball.
 • El coneixement i l’educació de les sensacions i emocions dels nens i nenes.
 • El respecte com a persones.
 • Prestar molta atenció en oferir-li als nens i nenes una relació afectiva enriquidora. La col·laboració amb els pares i mares per a dur a terme la nostra tasca educativa.
 • Potenciar la personalitat del nens i nenes per damunt de les seves mancances.
 • Oferir als infants normes clares de comportament i actuació que no siguin ni contradictòries ni ambivalents.
 • Vincular afectivament els grups de nens i nenes entre sí, insistint en el treball cooperatiu entre ells i no el competitiu.
 • Es parteix del nivell de desenvolupament i aprenentatge de l’infant per afavorir l’adquisició de nous aprenentatges que siguin realment significatius pels nens i nenes i que provoquin la seva curiositat i capacitats d’experimentació i observació.MATRÍCULA OBERTA CURS 2014-2015

PREUS ESPECIALS

@ 2007-2013 GIRAVOLT S.L
C/Margarida Xirgu 3-5 (Mas LLuhi) ST.FELIU DE LLOBREGAT
TEL: 93.666.21.25
Avís Legal